Ön Illés Anna ev. honlapjának, a www.illesannapszichologus.hu oldalnak (továbbiakban Honlap) adatkezelésére vonatkozó szabályait olvashatja itt és a következőkben.

Ki az Adatkezelő?

Az Adatkezelő Illés Anna ev.

Milyen adatokat adhat meg Ön a Honlapon?

A Honlapon a szolgáltatás teljesítéséhez kérdőíven kéri a Honlap az Ön:

– nevét,

– e-mail címét.

Az adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, kommunikáció, kapcsolattartás 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása/ jogi kötelezettség 

Személyes adatok címzettjei: Illés Anna ev., 

Személyes adatok tárolásának időtartama: a megadás időpontjától kezdődően a szolgáltatás teljesítésének időpontjáig, maximum 5 évig. ​

Hogyan garantáljuk az adatgyűjtés biztonságát?

Az adatokat Illés Anna ev., azaz az Adatkezelő jogosult megismerni, és azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át. Az Adatkezelő az adatokat kizárólag az érvényes jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az adatokat megadók hozzájárulása esetén továbbítja, és csak hatósági megkeresések esetén adja ki.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

Az adatok tulajdonosának jogában áll kérelmezni az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, személyes adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, joga van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásának időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.